The world's longest suspension bridges

Jiangyin dual three-lane bridge connects the cities of Jiangyin and Jingjiang in Jiangsu Province, China.