Göta Tunnel, Gothenburg

Södra Älvstranden in February 2007.